1. Béke poraikra.
2. Emlékük szívünkben örökké él.
3. Nyugodjanak békében.
4. Jézus szíve irgalmazz nekik.
5. Emlékük örök, nyugalmuk békés legyen.
6. Az Úr énnekem őriző pásztorom.
7. Pihenj csendesen.
8. Csak nevetek van kőbe vésve, emléketek megmaradt szívűnkben.
9. Annyi szépet és jót adtatok nekünk, szívünkben rátok emlékezünk.
10. Jó szülőket feledni nem lehet, míg élünk ide hív a szeretet.
11. Amíg éltek értünk küzdöttek, amíg élünk nem feledjük tettüket.
12. Ha ránézünk sírodnak kövére, szorgalmas munkádnak e sír lett a bére.
13. Az nem hal meg kit eltemetnek, csak az hal meg kit elfelednek.
14. Életed hajnalán letört a halál, ejtsen könnyet érted, ki e sírnál megáll.
15. Kinek gyermekét nem fedi sírhalom, az nem tudja mi az igaz fájdalom.
16. Mint vadra a vadász ki lesben áll. Úgy rabolt el tőlem orvul a halál.
17. Ha fájó szívem megszűnik dobogni hozzád jövök megpihenni.
18. Bánatot sohasem okoztál, csak mikor minket örökre itt hagytál.
19. Munka, küzdelem volt életed, örök nyugalom legyen pihenésed.
20. Az örök világosság fényeskedjék nekik.
21. Szeretett férj volt, és jó családapa, bánatos családjának most őrangyala.
22. Míg éltél nagyon szerettünk, amíg élünk el nem felejtünk.